Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De uitgangspunten voor risicomanagement zijn bepaald in het Beleidskader 2014-2018. Aan de uitwerking van dit kader wordt gewerkt, waarbij met name nog steeds aandacht is voor het vergroten van het risicobewustzijn, de organisatorische inbedding van het risicobeheer en de verbetering van de informatievoorziening.