Begroting 2017

Lokale heffingen

We verhoogden de tarieven met 0,6%.

Kostendekkendheid  

Marktgeld

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

41

Toe te rekenen kosten:

Overhead

18

Totale kosten

59

Opbrengst

43

Dekkingspercentage

73%