Begroting 2017

Investeringen

Zoals hierboven aangegeven is er  momenteel nog zo’n € 58 miljoen beschikbaar (peildatum 1 augustus 2016) voor in totaal 51 investeringen. De grootste investeringen doen we voor de bouw van scholen, zwembad, nieuwbouw Nieuwe Nobelaer en voor de riolering. Daarnaast moeten ook nieuwe investeringen mogelijk gemaakt worden. Met vaststelling van de begroting stelt de gemeenteraad ook de middelen beschikbaar voor de nieuwe investeringen. De nieuwe investeringen leest u in het Investeringsplan 2017-2020.

Hieronder leest u een samenvatting van het investeringsplan:

Programma

2017

2018

2019

2020

bedragen (* € 1.000)

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

lasten

lasten

lasten

lasten

1. Bestuur en dienstverlening

133

25

179

31

197

39

194

29

2. Wonen

7.170

1.412

2.650

295

2.100

170

2.100

74

Totaal investeringen

7.303

1.437

2.829

325

2.297

209

2.294

102

Dekking door

2017

2018

2019

2020

bedragen (* € 1.000)

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

bedrag

kapitaal-

lasten

lasten

lasten

lasten

Tarieven

2.070

75

1.700

60

1.250

44

1.300

46

Voorziening

650

23

700

25

750

26

800

28

Reserves

1.200

1.200

200

200

100

100

Investeringsruimte

3.383

138

229

41

197

39

194

29

Totaal investeringen

7.303

1.437

2.829

325

2.297

209

2.294

102