Begroting 2017

Investeringen

In de tweede bestuursrapportage 2016 worden er geen wijzigingen in de beschikbaar gestelde bedragen voorgesteld.