Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Grip houden op de sturing en verantwoording van projecten is de verantwoordelijkheid van het college. Tegelijk met het vaststellen van de begroting 2017 wijst de gemeenteraad een aantal grote projecten aan die dusdanig van belang zijn dat de raad daar actief in wil sturen. Deze projecten vormen daarom een integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Voor 2017 zijn dit de volgende projecten:

 • Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer
 • Nieuwbouw zwembad

Op de rapportagemomenten van de planning & control cyclus in juni en november geven we inzicht  in de grote projecten, inclusief het gevoerde risicomanagement. Per project geven we  inzicht  in:

 1. Realisatie maatschappelijke effecten;
 2. Risico's;
 3. Politiek-bestuurlijk en draagvlak;
 4. Algemene en externe omgeving;
 5. Veiligheid;
 6. Financiën;
 7. Planning;
 8. Kwaliteit uitvoering;
 9. Capaciteit organisatie en samenwerking partners