Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een stille reserve ontstaat als de marktwaarde van een accommodatie hoger is dan de boekwaarde. Omvang, afzetbaarheid, de gebruiksmogelijkheden en de (on)mogelijkheid om de accommodaties/locaties te herontwikkelen bepalen de marktwaarde. Deze factoren zijn onzeker. Daarom brengen we de stille reserves jaarlijks in beeld  en nemen we dit op in de financiële positie reserves en voorzieningen bij de kadernota.