Begroting 2017

Lokale heffingen

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas geeft inzicht in de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB) per gemeente en de positie die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Wat de woonlasten betreft willen wij bij de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren. Op basis van de COELO-atlas 2016 neemt Etten-Leur de tweede plaats in.

In onderstaand overzicht zijn de tarieven 2016 en 2017 voor rioolrecht, afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en hondenbelastingen weergegeven. De OZB nemen we niet mee, omdat de hoogte van de belasting wordt beïnvloed door de (individuele) waardeontwikkelingen. Ook andere lokale heffingen nemen we niet mee, omdat deze meer incidenteel van aard zijn.

Lokale heffing inwoners

Lastendruk 2016

Lastendruk 2017

Rioolrecht

Vast bedrag

208,80

207,00

Per m³ > 500 m³

0,28

0,28

Afvalstoffenheffing

Vast bedrag

168,00

162,00

Extra container

4,80

4,80

Hondenbelasting

Eerste hond

53,40

53,76

Andere honden

133,50

134,40

Lokale heffing bedrijven

Lastendruk 2016

Lastendruk 2017

Reinigingsrecht

Vast bedrag

145,00

150,00

Extra container

4,80

4,80