Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

De post onvoorzien ramen wij bij de gemeente Etten-Leur in totaal en dus niet per programma. In de primitieve begroting 2017 namen we hiervoor een bedrag van € 250.000 op.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Onvoorzien

167

212

250