Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 Vpb-plichtig. Voor 2016 en volgende jaren ramen we hiervoor  €  93.000 per jaar. Bij het opstellen van de primitieve begroting was dit bedrag nog niet bekend en daarom niet in de cijfers verwerkt. Via de tweede bestuursrapportage 2016 verwerken we  deze in de begroting. Zie ook paragraaf 2.1