Begroting 2017

Leven

Verbonden partijen

Aan de realisatie van onderstaande doelstellingen:

 • de gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving;
 • Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt;
 • Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening;
 • Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar vermogen een bijdrage aan de samenleving;
 • De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven

leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage:

 • Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant;
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant;
 • Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
 • N.V. Rewin West-Brabant;
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS);
 • Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.