Begroting 2017

Wonen

Verbonden partijen

Aan de realisatie van beide doelstellingen leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage:

  • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
  • Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
  • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • N.V. Brabant Water