Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

1e Berap
9/46
niet volgens plan

2e Berap
9/46
niet volgens plan

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

In dit programma zijn 46 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 9 niet volgens plan. Deze doelstellingen lichten we in het bijlagenboek bij de betreffende producten toe.