Begroting 2017

Wonen

1e Berap
28/122
niet volgens plan

2e Berap
29/122
niet volgens plan

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

In dit programma zijn 122 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 22 niet volgens plan en worden 7 doelstellingen waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het bijlagenboek bij de betreffende producten toe.