Begroting 2017

Leven

1e Berap
11/93
niet volgens plan

2e Berap
12/93
niet volgens plan

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

In dit programma zijn 93 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 11 niet volgens plan en wordt 1 doelstelling waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het bijlagenboek bij de betreffende producten toe.