Begroting 2017

Leven

  • Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk, met vangnet van de gemeente;
  • Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie;
  • De jeugd doet actief mee;
  • Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk;
  • Breed aanbod sportvoorzieningen behouden;
  • Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en recreatie;
  • Samen werken aan de sociale structuur;
  • Werk boven uitkering;
  • Voldoende werkgelegenheid;
  • Draagkrachtnorm van 120%.

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn.