Begroting 2017

Leven

Effectindicator

Realisatie 2015

Begroting

Etten-Leur

Landelijk

Gemeenten  25.000-50.000 inwoners

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het  aanbod van (gezondheids) zorgvoorzieningen1

90%

82%

84%

89%*

89%

89%

89%

89%

Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over het  aanbod van sportvoorzieningen2

80%

73%

73%

75%*

75%

75%

75%

75%

Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over de nabijheid van aanbod basisonderwijs3

91%

92%

91%

93%*

93%

93%

93%

93%

Waardering ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij door inwoners met een beperking of in een zorgwekkende situatie4

6,5

6,3

6,5

6,7

6,8

6,9

7,0

7,0

BBV

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)5

273,6

398,7

257,1

273,6

-

-

-

-

BBV

Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking5

67,8%

65,4%

66,1%

67,8%

-

-

-

-

BBV

Percentage kinderen (tot 18 jaar) dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen6

4,13%
(2012)

5,66%
(2012)

3,53%
(2012)

-

-

-

-

-

* Bij de ambitie bij de begroting 2016 tot en met 2020 is uitgegaan van het uitgangspunt van het Beleidskader Gemeente Etten-Leur 2014-2018, namelijk het behoud van het voorzieningenniveau. Hierdoor kan het zijn dat deze percentages lager zijn dan de behaalde scores.

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gezondheid
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke participatie
3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs
4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke ondersteuning en zorg
5 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Werk en inkomen
6 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Jeugd en jeugdhulpverlening