Begroting 2017

Wonen

  • We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid;
  • Burgers voelen zich veilig in hun buurt;
  • Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans;
  • Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek;
  • Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon;
  • De kwaliteit van het groen wordt alleen behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven;
  • Geen vervuiling of schade door water;
  • We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval;
  • Minder gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken.

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn.