Begroting 2017

Wonen

Effectindicator

Realisatie 2015

Begroting

Etten-Leur

Landelijk

Gemeenten
25.000-50.000 inwoners

2016

2017

2018

2019

2020

Score van het oordeel van inwoners over hun buurt als woon- en leefomgeving. 1

8,0

7,9

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Percentage van de inwoners dat (helemaal) eens is met de stelling zich thuis te voelen in hun buurt. 2

90%

97%

90%

89%

90%

90%

90%

90%

Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt.3

83

86

87

83

83

83

83

83

Stand van zaken duurzaamheid  (Balans economie, ecologie en welbevinden) People – Planet – Profit)4

51

49

50

53

53

p.m.

p.m.

p.m.

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Leefklimaat -> Waardering buurt
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Leefklimaat - > Buurt is schoon
3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Openbare orde en veiligheid
4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Energie en Klimaat > Duurzaamheidbalans. Voor de jaren 2018 en verder hebben we nog geen concreet doel geformuleerd.