Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Thema

Factoren

Demografisch

 • Mogelijke instroom arbeidsmigranten: invloed op dienstverlening (voorzieningen specifieke dienstverlening).
 • Door veranderende samenstelling bevolking enerzijds behoefte aan toenemende digitalisering, anderzijds toenemende behoefte aan vangnetfuncties.
 • Instroom van statushouders en mogelijke instroom van asielzoekers: invloed op dienstverlening (voorzieningen specifieke dienstverlening).

Ecologisch

 • Door toenemende digitalisering minder papierverbruik.

Sociaal Maatschappelijk

 • Individualisering versus netwerksamenleving.
 • Initiatieven van inwoners en partners.
 • De mate waarin inwoners zelfredzaam kunnen en willen zijn.

Technologisch

 • Digitalisering en beschikbaarheid gegevens door en voor inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Informatie en communicatie gaat steeds sneller door (toegankelijkheid) internet en andere digitale kanalen en media. Beveiligingsrisico’s digitale gegevens en systemen.
 • Privacybescherming.

Economisch

 • Werkloosheid.
 • Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt.
 • Leegstand.
 • Bestedingspatroon Rijksoverheid.

Politiek juridisch

 • Opschaling en herindeling gemeenten.
 • Samenwerking(sverbanden).
 • Vernieuwing en versterking lokale democratie.
 • Sturing vanuit landelijke overheid en/of Europa.