Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

  • We investeren in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner;
  • Spreken is zilver, luisteren is goud;
  • Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking;
  • Dienstverlening digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet;
  • Persoonlijk betekent met menselijke maat en gastheerschap.

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn.