Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Effectindicator

Realisatie 2015

Begroting

Etten-Leur

Landelijk

Gemeenten 25.000-50.000  inwoners

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat veel - heel veel  vertrouwen heeft over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.1

36%

26%

29%

36%

37%

37%

38%

38%

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.2

6,2

6,0

6,1

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Algemeen oordeel van de inwoners over de individuele dienstverlening.3

7,9

7,8

7,7

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

De plaats op de ranglijst gemeentelijke woonlasten in West-Brabant.4

2

n.v.t.

n.v.t.

Mini-maal plaats 5

Mini-maal plaats 5

Mini-maal plaats 5

Mini-maal plaats 5

Mini-maal plaats 5

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie
Bij de deelnemende gemeenten WaarStaatJeGemeente.nl was in 2014 en 2015 de hoogste score 6,5
3 Bron: Dashboard Dienstverlening -voorheen  Benchmark Publiekszaken- / rapportcijfer 1-10 / het cijfer betreft het gemiddelde van de scores in het Dashboard Dienstverlening op tevredenheid balie, telefoon en digitaal.
4 Bron: COELO Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden)